Most touching words

Welcome to NIRBHAYAM.COM | Kerala’s No. 1 News Portal

Nirbhayam.com

March 23, 2019 10:48 pm

Menu

Published on March 13, 2018 at 9:18 am

  • Share this Video

ഈ വരികൾക്ക് കണ്ണീരിന്റെ നനവുണ്ട്!!! സ്വന്തം ജീവിതം പാടുമ്പോൾ അറിയാതെ കണ്ണ് നിറയും😢😓😓

ഈ വരികൾക്ക് കണ്ണീരിന്റെ നനവുണ്ട്!!! സ്വന്തം ജീവിതം പാടുമ്പോൾ അറിയാതെ കണ്ണ് നിറയും!!

More Videos