Super inspirational video

Welcome to NIRBHAYAM.COM | Kerala’s No. 1 News Portal

Nirbhayam.com

June 18, 2019 7:07 pm

Menu

Published on October 11, 2018 at 10:10 am

  • Share this Video

നീ എല്ലാം വിചാരിക്കുന്നപോലെ പെണ്ണെന്നാൽ സെക്സിനു വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു ഉപകരണമല്ല…. 😊😊ഒരു പെണ്ണ് പ്രസവിച്ചു എന്നു വെച്ച് അവർ നല്ലൊരു അമ്മ ആകണമെന്നില്ല😊😊

നീ എല്ലാം വിചാരിക്കുന്നപോലെ പെണ്ണെന്നാൽ സെക്സിനു വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു ഉപകരണമല്ല.... 😊😊ഒരു പെണ്ണ് പ്രസവിച്ചു എന്നു വെച്ച് അവർ നല്ലൊരു അമ്മ ആകണമെന്നില്ല😊😊

More Videos