Welcome to NIRBHAYAM.COM | Kerala’s No. 1 News Portal

Nirbhayam.com

July 25, 2024 1:05 am

Menu

ഇത് ഗുരുനിന്ദ

ഒരു പീഡയെറുമ്പിനും വരു- ത്തരുതെന്നുള്ളനുകമ്പയും സദാ കരുണാകര! നല്കുകുള്ളില്‍ നിന്‍ തിരുമെയ് വിട്ടകലാതെ ചിന്തയും (അനുകമ്പാദശകം -ശ്രീ നാരായണ ഗുരു) ഒരു പീഡയെറുമ്പിനും വരു- ത്തരുതെന്നുള്ളനുകമ്പയും സദാ കരുണാകര! നല്കുകുള്ളില്‍ നിന്‍ തിരുമെയ് വിട്... [Read More]

Published on April 24, 2013 at 7:28 am