Welcome to NIRBHAYAM.COM | Kerala’s No. 1 News Portal

Nirbhayam.com

July 18, 2024 3:46 pm

Menu

കുടവയര്‍ കുറയ്ക്കാൻ ചില ഭക്ഷണങ്ങള്‍

ഭക്ഷണം കുറച്ച് കുടവയർ കുറയ്ക്കാൻ എല്ലാർക്കുമറിയാം...പക്ഷെ ഭക്ഷണം നിയന്ത്രിക്കുന്ന കാര്യം മിക്കവർക്കും പ്രയാസം തന്നെ.എന്നാൽ ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചും കുടവയർ കുറയ്ക്കാം... തണ്ണിമത്തന്‍ 82 ശതമാനവും ജലം അടങ്ങിയ ഒരു പഴവർഗ്ഗമാണ് തണ്ണിമത്ത... [Read More]

Published on November 20, 2015 at 1:02 pm