Welcome to NIRBHAYAM.COM | Kerala’s No. 1 News Portal

Nirbhayam.com

April 1, 2023 4:50 pm

Menu

എന്തുകൊണ്ടാണ് ചില പുരുഷന്മാർ വലതു കയ്യിൽ വാച്ച് കെട്ടുന്നത്

കൃത്യനിഷ്ട ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ എലാവരും.സാധാരണയായി സ്ത്രീകൾ വലത് കൈയിലും പുരുഷന്മാർ ഇടത് കൈയിലുമാണ് വാച്ച് കെട്ടുന്നത്.ചിലപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ ഇടത് കൈയിലും വാച്ച് കെട്ടാണ്ടെങ്കിലും അത് അത്ര ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാറില്ല.പക്ഷെ പുരുഷന്മാർ വലതു കൈയിൽ വാച്ച് കെട്ട... [Read More]

Published on October 3, 2015 at 10:53 am