Welcome to NIRBHAYAM.COM | Kerala’s No. 1 News Portal

Nirbhayam.com

March 24, 2023 2:06 am

Menu

ഭർത്താവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനുള്ള ചില മാർഗ്ഗങ്ങൾ!

ഒരു പുരുഷനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ പല വഴികളുമുണ്ട്. അതിനാൽ കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകാൻ ഇത്തരം വഴികൾ പരീക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഭാര്യ ഭർതൃ ബന്ധത്തിൽ ഇണക്കങ്ങളും പിണക്കങ്ങളും സ്വാഭാവികമാണ്. ഇത് ബന്ധത്തിന് കൂടുതൽ സുഗന്ധം പകരുന്നു. പരസ്പര സഹകരണമാണ് ദാമ്പത്... [Read More]

Published on January 18, 2015 at 8:12 pm