Welcome to NIRBHAYAM.COM | Kerala’s No. 1 News Portal

Nirbhayam.com

March 1, 2024 8:47 pm

Menu

നഖത്തിന്റെ നിറം പറയും ..നിങ്ങൾക്ക് വൃക്കരോഗം ഉണ്ടോ എന്ന് !!

നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിലും ചർമത്തിലും വരുന്ന മാറ്റങ്ങളും രോഗങ്ങളും പ്രതിഫലിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് നഖം. കൈവിരലുകളിലെ നഖങ്ങളിലാണ് രോഗസൂചനകൾ കൂടുതലും പ്രത്യക്ഷമാകുന്നത്. നഖത്തിന്റെ നിറം നോക്കിയാൽ വൃക്കരോഗം ഉൾപ്പടെയുള്ള പല രോഗങ്ങളും തിരിച്ചറിയാനാകും. നഖത്തിന... [Read More]

Published on December 18, 2018 at 1:05 pm