Welcome to NIRBHAYAM.COM | Kerala’s No. 1 News Portal

Nirbhayam.com

March 1, 2024 5:41 pm

Menu

നിങ്ങളുടെ പേര് തുടങ്ങുന്നത് 'S' ൽ ആണോ?

ഒരാളുടെ സ്വഭാവവും  അയാളുടെ പേരിൻറെ ആദ്യാക്ഷരവും തമ്മിൽ  വളരെയധികം ബന്ധമുണ്ട്.അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യക്തിയുടെ  പേരിന്റെ ആദ്യാക്ഷരം സ്വഭാത്തെ  കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കും.ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിലെ  'S'എന്ന അക്ഷരം  ആദ്യായാക്ഷരമായി വരുന്ന  വ്യക്തി... [Read More]

Published on May 17, 2016 at 4:42 pm