Welcome to NIRBHAYAM.COM | Kerala’s No. 1 News Portal

Nirbhayam.com

May 22, 2024 2:12 pm

Menu

നിങ്ങൾക്ക് കണ്ണിന് അടുത്തായി മറുകുണ്ടോ??

കണ്ണുകൾ മനസ്സിന്റെ കണ്ണാടിയാണെന്ന് പറയാറുണ്ട്. മനുഷ്യശരീരത്തിലെ സുപ്രധാനവും വദന സൗന്ദര്യത്തിനു മാറ്റുകൂട്ടുന്നതുമായ അവയവമാണു കണ്ണുകൾ. കണ്ണിനുള്ളിലും കണ്ണിനടുത്തായും വരുന്ന മറുകുകൾ ഓരോരോ ഫലങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ... [Read More]

Published on February 28, 2020 at 10:20 am