Welcome to NIRBHAYAM.COM | Kerala’s No. 1 News Portal

Nirbhayam.com

June 17, 2024 8:21 pm

Menu

ദൃഷ്ടിദോഷം മാറാൻ എന്ത് പരിഹാരമാണ് ചെയ്യണ്ടത്??

ഒരാളുടെ നോട്ടത്തിലൂടെ മറ്റൊരാൾക്ക് ദോഷം വരും എന്ന വിശ്വാസമാണ് ദൃഷ്ടിദോഷം അഥവാ കണ്ണേറ് ദോഷം. മനുഷ്യർക്കു മാത്രമല്ല മൃഗങ്ങൾക്കും വൃക്ഷങ്ങൾക്കും ദൃഷ്ടിദോഷം ബാധിക്കാം. മരങ്ങളിൽ നിറയെ പൂവിട്ട ശേഷം കായ്‌ഫലം കുറയുകയോ ഫലങ്ങൾ കേടുവന്... [Read More]

Published on March 15, 2019 at 4:51 pm