Welcome to NIRBHAYAM.COM | Kerala’s No. 1 News Portal

Nirbhayam.com

September 29, 2023 7:10 pm

Menu

നിങ്ങളുടെ രോഗങ്ങളറിയാൻ നഖം നോക്കിയാൽ മതി

മുഖം മനസ്സിന്റെ കണ്ണാടിയാണെന്നു പൊതുവെ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് എന്നാൽ അതുപോലെതന്നെ നഖങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ നിമിഷനേരം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ നഖങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അറിയാൻ സാധിക്കും ഓരോ വിരലുകളും ഓരോ അവയവങ്ങള... [Read More]

Published on May 14, 2018 at 3:52 pm